Rechtsgebiedenregister

Mr. C. Huurman heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
– Algemene praktijk
– Personen- en Familierecht
– Strafrecht
– Huurrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar, volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten, tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Derdengeldenrekening

Ons kantoor ontvangt geen derdengelden in de zin van de Verordening op de advocatuur. Wij zijn dan ook vrijgesteld van de verplichting een stichting derdengelden ter beschikking te hebben. Worden wij toch met derdengelden geconfronteerd, dan zorgen wij ervoor dat de gelden hetzij conform artikel 6.19, eerste lid van de Verordening op de advocatuur, direct naar de rechthebbende worden overgemaakt, hetzij dat wij ons alsnog aansluiten bij een stichting derdengelden (en de gelden via deze stichting laten lopen). Alle regels omtrent derdengelden zijn dan van toepassing. Onder geen enkele omstandigheid ontvangen wij derdengelden op de kantoorrekening. Wij hebben de Orde ervan op de hoogte gesteld dat wij geen stichting derdengelden hebben en zullen de Orde ook informeren bij enige wijziging inzake de beschikbaarheid van een stichting derdengelden.